TRACEER UW KOFFIE

EAN-code Houdbaarheidsdatum
TRACEER UW KOFFIE

Privacy

United Coffee respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. De informatie die via het contactformulier wordt ingevoerd, wordt opgeslagen in een database. Deze informatie wordt gebruikt om met de betreffende persoon in contact te treden. Bij de verwerking van uw persoonsgegeven gaan wij zorgvuldig te werk. Wij gebruiken alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die wij jegens u zijn aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt. Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Cookies
Bij het gebruik van de website wordt gebruik gemaakt van een ‘cookie’. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. U kunt ervoor kiezen om al dan niet gebruik te maken van een cookie door de instellingen van uw internetbrowser aan te passen. Door het gebruik van een cookie is het gebruik van deze website sneller en gemakkelijker.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die verband houden met deze voorwaarden, daarbij inbegrepen geschillen over de geldigheid van deze voorwaarden, kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement ‘s-Hertogenbosch.

Indien u vragen mocht hebben over de privacy policy van deze website, dan kunt u een mail sturen aan info@unitedcoffee.nl

United Coffee