TRACEER UW KOFFIE

EAN-code Houdbaarheidsdatum
TRACEER UW KOFFIE

Copyright

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot deze website en het logo van 100% duurzame koffie (waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten) berusten uitsluitend bij United Coffee.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij United Coffee en/of haar licentiegevers. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van United Coffee is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

Indien en voor zover de inhoud van deze website bestaat uit bijdragen van gebruikers, rusten de rechten daarop bij deze gebruikers (tenzij in de gebruikersvoorwaarden van deze website afstand is gedaan van deze rechten en/of deze rechten zijn overgedragen aan United Coffee). United Coffee heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van United Coffee, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

United Coffee heeft tevens het recht om - tenzij anders overeengekomen met de auteur - ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.United Coffee